Psychiatrische ziekten gerelateerd aan candida

Onderzoekers deden bloedonderzoek bij 808 deelnemers met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Deelnemers waren in drie groepen verdeeld; een controlegroep van 277 deelnemers zonder verleden van psychiatrische stoornissen, 261 mensen met schizofrenie en 270 mensen met een bipolaire stoornis. Aan de hoeveelheid IgG-antilichamen tegen candida in het bloed was te zien of iemand een verleden van een candida-infectie had.

In de totale onderzoeksgroep werden geen significant verschillen gevonden in aantallen candida-antilichamen totdat er onderscheid werd gemaakt naar geslacht. Bij 26 % van de mannen met schizofrenie bleken candida-antilichamen aanwezig vergeleken met maar 14 % van de mannen in de controlegroep. Bij mannen met bipolaire stoornis was er ook verschil in infectiegraad (26.4 % vergeleken met 14 % in controlegroep). Dit verschil kon echter worden toegeschreven aan dakloosheid. De relatie tussen mannen met schizofrenie en candida was wel onafhankelijk van levensstijlfactoren factoren zoals dakloosheid. Bij vrouwen met schizofrenie was er geen verschil in infectiegraad (31.3 % vergeleken met 29.4 % in controlegroep). Waarschijnlijk zorgt een hogere gevoeligheid voor dit soort infecties bij vrouwen ervoor dat het percentage candida-antilichamen standaard hoger is bij vrouwen dan bij mannen.

Om te bepalen of candida invloed had op neurologische reacties werd bij alle deelnemers nog een geheugentest van 30 minuten afgenomen. Daar bleek alleen bij vrouwen een relatie. Vrouwen met schizofrenie en candida-antilichamen scoorden op het korte termijngeheugen gemiddeld elf punten lager en op het lange termijngeheugen 15 punten lager dan vrouwen uit de controlegroep. Bij vrouwen met een bipolaire stoornis was het verschil in testscores kleiner maar ook aanwezig.

Bron: Schizophrenia Mei 2016

Terug naar alle berichten